Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Úvod

     Hlavní náplní psychiatrického oddělení je konziliární služba ve fakultní nemocnici. Tato služba je zaměřena na akutní pomoc pacientům s duševním onemocněním za hospitalizace, diagnostiku při prvozáchytu  či rozvoji duševního onemocnění během hospitalizace s následnou léčbou a sledováním pacienta do konce pobytu ve zdejší nemocnici. Pokud je to nutné, je dále pacient překládán na návaznou psychiatrickou lůžkovou léčbu nebo je doporučena vhodná ambulantní péče. Podílíme se na edukaci zejména mladých lékařů na odděleních, ale i na seminářích jednotlivých oddělení FNKV.

     Další oblastí našeho působení je ambulantní provoz ve 3 ordinacích. Ošetřujeme všechny pacienty od dosaženého věku 18 let, kromě problematiky závislostí (těmto pacientům doporučujeme vyhledat specializované AT ambulance),  přebíráme pacienty z odborných ambulancí FNKV, pacienty s depotní medikací a dále pacienty s nařízeným ochranným léčením ambulantní formou. Máme k dispozici lékaře s atestací v gerontopsychiatrii. V naší ambulanci je možné vyšetření pouze v českém a slovenském jazyce.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV