Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Úvod

Vážená paní/vážený pane,

vítáme Vás na internetových stránkách Oddělení alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Jsme rádi, že jste projevili zájem o informace právě o našem pracovišti.


Náplní činnosti Oddělení alergologie a klinické imunologie (OAKI) je diagnostika a terapie alergických a jiných vybraných imunopatologických chorob, se zaměřením na onemocnění se závažnějším průběhem, obtížnou diagnostikou a léčbou. Pracovníci OAKI působí též v laboratoři klinické imunologie, která je součástí Centrálních laboratoří. Pracoviště slouží jako výukové centrum pro studenty 3. LF UK a postgraduální výuku lékařů v odborné přípravě.


Doc. MUDr. Petr Kučera, Ph. D.

Navigace

Copyright © 2010 - 2022 FNKV