Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Pro pacienty

  • Oddělení se zabývá vyšetřováním a léčbou alergických onemocnění a jiných poruch imunity dětí a dospělých. Lékaři zajišťují diagnostickou, léčebnou a dispenzární péči o ambulantní pacienty a o pacienty hospitalizované ve FNKV. Právě poskytování specializované péče bez omezení věku umožňuje péči o rodiny, které mají vícečetný výskyt imunopatologického onemocnění.

Ambulance alergologie a klinické imunologie

Důvodem k alergologickému a imunologickému vyšetření je podezření na choroby s imunopatologickým  základem – atopické nemoci, anafylaxe, imunodeficience, autoimunitní onemocnění. Toto podezření vzniká na základě potíží nemocného a následného klinického vyšetření.

Nejčastějšími alergeny v České republice, způsobujícími oční, nosní, dechové nebo kožní potíže, jsou alergeny pylu stromů, trav a plevelů, roztočů, domácích i hospodářských zvířat, plísní. Mezi potravinové alergeny patří bílkoviny kravského mléka, vaječný bílek, alergeny ryb, masa, obilnin, burského oříšku nebo sóji. Častou příčinou anafylaxe jsou alergeny potravin, léků, jedu včely a vosy. Typická alergická onemocnění jsou sezónní a nesezónní alergická rinitida a konjunktivitida, astma bronchiale, kopřivka, angioedém, ekzém a anafylaxe. Neodkladné vyšetření je indikováno u pacientů s anamnézou anafylaxe např. po bodnutí včelou nebo vosou, lékové nebo potravinové etiologie.

Při diagnostické úvaze o alergických onemocněních je třeba myslet na dědičnost atopie.

Typickým klinickým příznakem imunodeficience jsou opakované příznaky infekce, s chronickým nebo závažným průběhem nebo s neobvyklým etiologickým agens, nereagující na adekvátní léčbu, někdy i příznaky jiné, specifické pro typ imunodeficience (autoimunita, morfologické změny), je zvýšeno riziko nádorového onemocnění. Primární imunodeficience patří mezi relativně vzácná onemocnění, sekundární imunodeficience se však může objevit poměrně často.

U dětí i dospělých s recidivujícími respiračními infekcemi či s celoroční rýmou je vhodné předchozí ORL vyšetření, zaměřené na zjištění a eliminaci fokální infekce či hypertrofie adenoidní vegetace.

Systémová autoimunitní onemocnění mají obvykle složitý klinický obraz, postihují často kloubní a pojivový systém nebo jednotlivé orgány, jsou provázeny zánětlivou odpovědí a je obvykle přítomen výskyt autoprotilátek, orgánově specifické autoimunitní choroby jsou provázeny výskytem autoprotilátek téměř vždy. Imunologické vyšetření není vyšetřením první volby pro stavy chronické únavy, neboť spektrum možných příčin únavy je velmi široké a primární imunitní patogeneze syndromu chronické únavy je velmi sporná. Imunologickému vyšetření má v tomto případě předcházet kompletní interní vyšetření a vyšetření endokrinologické.

Laboratoř klinické imunologie

Laboratoř je umístěna v pavilonu G - Centrální laboratoře

Možnosti spolupráce s OAKI FNKV

  • Vyšetření nemocného lékařem - specialistou (léčba a dispenzarizace odpovídající typu onemcnění)
  • Konziliární vyšetření pacienta dispenzarizovaného nebo hospitalizovaného na jiném pracovišti
  • Odběr krve pacienta v ambulantní části oddělení a následné vyšetření vzorku krve v laboratoři
  • Vyšetření dodaného vzorku krve pacienta v laboratoři
  • Konzultační činnost – vyžádání konzultace jiným zdravotnickým pracovištěm

 

Oddělení alergologie a klinické imunologie se skládá z odborných ordinací, laboratoř klinické imunologie je součástí Centrálních laboratoří

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV