Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

O klinice

Možnosti spolupráce s OAKI FNKV
 

  • Vyšetření nemocného lékařem - specialistou (léčba a dispenzarizace odpovídající typu onemocnění)
  • Konziliární vyšetření pacienta vyšetřovaného, dispenzarizovaného nebo hospitalizovaného na jiném pracovišti
  • Odběr krevního vzorku na ambulanci a následné vyšetření vzorku krve
  • Vyšetření dodaného vzorku krve pacienta v laboratoři (viz nabídka laboratorních vyšetření)

Klinická část – ambulance alergologie a klinické imunologie, dospělý i dětský věk

Oddělení se zabývá vyšetřováním a léčbou alergických onemocnění a jiných poruch imunity dětí a dospělých. Lékaři zajišťují diagnostickou, léčebnou a dispenzární péči o ambulantní pacienty a o pacienty hospitalizované ve FNKV. Právě poskytování specializované péče bez omezení věku umožňuje péči o rodiny, které mají vícečetný výskyt imunopatologického onemocnění.

Na pracovišti jsou léčení pacienti s alergickými projevy na horních dýchacích cestách (možnost diagnostiky rinopatií  testováním reaktivity nosní sliznice  pomocí rhinomanometrie a specifických nazálních provokačních testů), pacienti s bronchiálním astmatem, při vyšetřování plicních funkcí spolupracujeme s Laboratoří funkční plicní diagnostiky SZÚ. Provádíme etiopatogenetické vyšetřování u alergických typů astmatu, vedení farmakoterapie a systematickou edukaci nemocných s chronickým postižením dýchacích cest. Dále se specializujeme na problematiku diagnostiky lékové alergie a intolerance, vyšetření a léčbu anafylaxe a akutních alergických stavů. Provádíme podrobnou diagnostiku a léčbu nemocných s projevy systémové alergické reakce na jed blanokřídlého hmyzu. Zabýváme se vyšetřováním a léčbou osob s primární a sekundární imunodeficiencí, na pracovišti jsou dispenzarizováni pacienti s některými závažnými primárními defekty imunity.
 


Laboratoř klinické imunologie

Poskytuje spektrum laboratorních vyšetření, jež jsou schopna popsat funkci imunitního systému.  Je součástí Centrálních laboratoří FNKV.

Historie oddělení alergologie a imunologie k nahlédnutí ZDE (PDF; 38 kB).

 

 

 

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV