Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Odborné ambulance

Ambulantní část:

Staniční sestra +420 267 16 3544
Inspekce: +420 267 16 2371
Pavilon F - suterén

Ambulantní část je umístěna v suterénu a ve 3. patře Neurologické kliniky FNKV. Část pracoviště Neurologické kliniky FNKV se nachází v pavilonu K1. Ambulantní provoz je rozdělen do dvou částí, a to na ambulance akutní a chronické.  Akutní ambulance se skládají ze tří vyšetřoven, ze kterých je jedna vyšetřovna určena pro akutní stavy v ohrožení života. Na dalších vyšetřovnách jsou ošetřováni nemocní, které na odborné neurologické vyšetření písemně doporučil lékař z jiného pracoviště.

Kartotéka s registrem pacientů se nachází v suterénu kliniky a slouží k objednávání nemocných do specializovaných neurologických poraden (osobně i telefonicky v běžné  pracovní době od 7.00 do 15.30 hodin, tel.: 267163481).

Od 1. května 2015 je možné využít on-line objednávky na ambulantní vyšetření do specializovaných poraden: epileptologická poradna, vertebrologická poradna, poradna pro léčbu spasticity, dále na vyšetření EMG, EEG, EP, na sonografická vyšetření, na aplikaci infuzní terapie na stacionáři, na epidurální obstřik.

Objednávkový systém je přístupný na: http://objednavky.fnkv.cz

Stacionář:

Na stacionáři provozujeme léčebnou péči na 8 lůžkách. Dochází sem nemocní, jejichž léčba vyžaduje intravenózní podání léků bez nutnosti hospitalizace. Stacionář poskytuje péči především pacientům s vertebrogenními obtížemi a pacientům z Centra pro léčbu roztroušené sklerózy. Kromě denního stacionáře s 8 lůžky se na 3. patře také nachází místnost se 4 lůžky, kde jsou sledováni pacienti po lumbální punkci.

Stacionář kliniky: +420 267 16 2374
NLZP: Magdalena Ormandíková
Pavilon F, 3. patro

Po:       7:00 - 15:30               
Út:        7:00 - 15:30               
St:        7:00 - 15:30               
Čt:        7:00 - 15:30               
Pá:       7:00 - 14:00   

Objednávání je možné i elektronicky na: http://objednavky.fnkv.cz
Aplikace poslední infuze je ve 14:00 hod. !
Aplikace poslední infuze v pátek je ve 12:00 hod.!

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV