Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Oční tkáňová banka

 Oční tkáňová banka OTB (dále jen OTB)

Oční tkáňová banka byla zřízena ke dni 23.11.1991 jako specializované pracoviště FNKV.

V současnosti je pracovištěm, které získalo povolení činnosti tkáňového zařízení pravomocným rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle §15 odst. 1 písm. a)zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka. Povolení bylo FNKV uděleno na základě žádosti ze dne 14. 4. 2009 rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, které nabylo právní moci dne 4. 2. 2011. Příloha rozhodnutí SÚKL - ke stažení  ZDE  (PDF; 156 kB).

V posledních letech došlo v oční tkáňové bance FNKV s ohledem na požadavky nové legislativy k mnoha zásadním změnám.  Za zmínku stojí především dobudování unikátní laboratoře (tzv. čisté prostory) určené pro další manipulaci s tkání v r. 2009, díky které se tkáňová banka dostala na špičkovou světovou úroveň pracovišť, která poskytují nové typy očních tkání nejvyšší jakosti a bezpečnosti, a splňují tak požadavky rohovkových chirurgů z celé České republiky. Oční tkáňová banka FNKV je akreditovaným členem mezinárodní federace Tissue Banks International, členem Evropské asociace očních bank, akreditovaným Evropským výukovým centrem pro oblast očního bankovnictví Mezinárodní federace očních bank (IFEB), USA.
Mezinárodní akreditace ke stažení - ZDE (PDF; 213 kB)

Pracoviště OTB provádí posuzování zdravotní způsobilosti dárců, zjišťuje vyslovení nesouhlasu s odběrem tkání a orgánů, provádí odběr, kontrolu kvality, uchovávání a propouštění zpracovaných tkání pro účely transplantace.

OTB připravuje následující oční tkáně k distribuci: 

 

Oční tkáně/rohovky/ se uchovávají v monitorovaných hypotermických podmínkách po dobu maximálně 14 dnů, oční bulbus je uchováván ve sterilní vlhké komůrce do dobu maximálně 72hodin, sklerální štěp v alkoholu se skladuje maximálně 1rok při pokojové teplotě.

Kontrola kvality rohovky se provádí makroskopicky a mikroskopicky vyšetřením na štěrbinové lampě a na spekulárním mikroskopu, kde je stanoven počet endotelových buněk.

Rohovka či celý bulbus jsou odesílány ve validovaném přepravním boxu, který zajišťuje po dobu transportu(minimálně 52 hodin) potřebnou teplotu +2 až +8°C.

Pro objednávky prosím použijte připojeny standardizovaný formulář:Žádost o dodání lidských tkání za účelem dalšího použíti u člověka (transplantace)(.doc; 144 kB)
K žádosti Vámi požadované tkáně k transplantaci připojte:

  • adresu objednávajícího zařízení, jméno lékaře operatéra včetně telefonního či e-mailového spojení
  • druh a počet tkání, druh transplantace/ PKP, DALK, DSAEK, ultraDSAEK, ultraDSAK v Glide,DMEK, PDEK, skleroplastika, urgentní překrytí, amnion další požadavky na tkáň 
  • jméno a rodné číslo pacienta
  • pojišťovnu
  • diagnózu
  • datum plánované operace

Pro statistické zpracovávání a sledovatelnost jednotlivých tkání žádáme o vyplnění a navrácení pooperačních formulářů:

  • Pooperační zpráva - ke stažení ZDE (PDF; 382 kB)
  • Pooperační komplikace - ke stažení ZDE (PDF; 385 kB)

Kontrolní kritéria pro nežádoucí změny zabarvení skladovacího média před použitím - kontrolní kritéria (PDF; 555 kB)

Důležíté: Zpětné odeslání pooperační zprávy je povinností objednávajícího pracoviště, tento dokument se stává součástí povinné dokumentace a slouží i
k předání statistických údajů pro Koordinační středisko transplantací.


Odkazy na zákonné normy:
285/2002Sb.
– Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů
296/2008 Sb. - Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů
77/2012 Sb. - zákon,
kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška 45/2014 Sb. - kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o 
stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb.
372/2012 Zákon č. 372/2011 Sb., - o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Další související odkazy:
Koordinační středisko transplantací:
www.kst.cz
Národní registr osob odmítajících darování tkání a orgánů: www.nrod.cz
Tissue Banks International: www.tbionline.org
European Eye Bank Association: http://www.europeaneyebanks.org

Odpovědné osoby OTB
MUDr. Magdaléna Netuková, PhD., +420 267 16 3678, e-mail: magdalena.netukova@fnkv.cz
Prof. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA, +420 267 16 2515, e-mail: pavel.studeny@fnkv.cz
MUDr. Vojtěch Kolín, +420 267 16 2267, email: vojtech.kolin@fnkv.cz
MUDr. Deli Křížová, FEBO, +420 267 16 2267, e-mail: deli.krizova@fnkv.cz

MUDr. Josef Šach, +420 267 16 3001, e-mail: josef.sach@fnkv.cz

Telefon na objednávky tkání: +420 267 16 2267
Fax: +420 267 31 1835
E-mail: mobp@fnkv.cz

Odběrový tým:
Tel.: +420 267 17 2267
GSM: +420 602 387 050
E-mail: mobp@fnkv.cz

Výroční zpráva oční tkáňové banky za rok 2023 - ke stažení ZDE
Výroční zpráva oční tkáňové banky za rok 2022 - ke stažení ZDE
Výroční zpráva oční tkáňové banky za rok 2021 - ke stažení ZDE
Výroční zpráva oční tkáňové banky za rok 2020 - ke stažení ZDE

Výroční zpráva oční tkáňové banky za rok 2019 - ke stažení ZDE
Výroční zpráva oční tkáňové banky za rok 2018 - ke stažení ZDE
Výroční zpráva oční tkáňové banky za rok 2017 - ke stažení ZDE

Výroční zpráva oční tkáňové banky za rok 2016 - ke stažení ZDE (PDF; 1.1 MB)
Doplnění výroční zprávy dle Vyhlášky 422/2008 Sb., $10 - pouze na vyžádání
Výroční zpráva oční tkáňové banky za rok 2015 - pouze na vyžádání
Výroční zpráva oční tkáňové banky za rok 2014 - pouze na vyžádání
Doplnění výroční zprávy dle Vyhlášky 422/2008 Sb., $10 - pouze na vyžádání
Výroční zpráva oční tkáňové banky za rok 2013 - pouze na vyžádání
Výroční zpráva oční tkáňové banky za rok 2012 - pouze na vyžádání 
Výroční zpráva oční tkáňové banky za rok 2011 - pouze na vyžádání 

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV