Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

ochrana osobních údajů

Vážení dárci,

 K  25.5.2018 začíná platit NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)  2016/679

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

 Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako dárce  povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Tyto údaje jsou nutné pro to, aby vaše krev mohla být použita k transfuzi.

Pokud budete potřebovat potvrzení o  odběru,  které  potřebujete k daňovému přiznání, či jiné požadavky. Je možné vše vyřešit emailovou komunikací. Veškeré informace, které Vám předáváme probíhají zabezpečenou komunikací, ke kterým se nemůže dostat nikdo jiný než vy.

 Děkujeme za pochopení a  těšíme se na vás na Transfuzním oddělení FN Královské Vinohrady

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV