Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Centrum dětské plastické chirurgie

Klinika plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady je pracoviště s nejvyšší akreditací, zabývající se problematikou mnoha vrozených i získaných vad u dětí včetně akutních ošetření úrazů v oblasti rukou a obličeje.

Dovolte nám, abychom vás informovali o současném rozšířeném spektru péče, indikacích  a možností jejich řešení, které Vám náš tým může nabídnout.

Především bychom chtěli připomenout existenci Centra pro léčbu rozštěpových vad. Statut jediného specializovaného centra pro oblast Čech byl klinice udělen MZ ČR již v roce 2001. Provádí kompletní dispenzarizaci a léčbu rozštěpových vad obličeje od narození až do dospělosti. Léčba obličejových rozštěpů, jedné z nejčastějších vrozených vývojových vad, má na naší klinice dlouholetou tradici, započatou již v polovině 30. let 20. století akademikem prof. MUDr. Františkem Burianem.

Vrozené vývojové vady:

  • Komplexní péče o pacienty s rozštěpovými vadami - operace rozštěpu rtu, nosu, patra a všechny následné výkony od narození nemocného až do dospělosti včetně spolupráce a koordinace péče s ostatními obory v rámci rozštěpového centra (foniatr, ortodontista, čelistní chirurg, protetik, ORL specialista, genetik, pediatr)
  • Rekonstrukce boltce při hypoplasii nebo při aplasii a korekce dalších vrozených deformit včetně odstálých boltců
  • Operační léčba vrozených vad víček (ptózy víček, epikanty apod.)
  • Kompletní operační a rehabilitační péče u vrozených vad ruky a prstů nohy (polydaktylie, syndaktylie, hypoplasie, lupavé prsty a další)       
  • Operační léčba kožních tumorů  -  kongenitálních naevů, hemangiomů, lymfangiomů...
  • Operační léčba vrozených vad genitálu (fimosa...)

Získané vady a akutní péče: 

  • Operační léčba a korekce jizev, deformací a defektů v celém spektru, včetně krytí defektů volným přenosem tkáňových celků – „mikrochirurgické rekonstrukce volnými laloky“
  • Operace prsní žlázy u gynekomastie, u vrozených vývojových vad prsů (asymetrie, hypoplazie, gigantomastie)

Akutní poranění rukou a obličeje – 24 hodinový non-stop servis, prosíme kontaktovat I. službu: +420 724 034 809

  • Ošetření poranění obličeje, včetně poranění ztrátových (zvířaty, stroji, nástroji)  (spolupráce se ZZS)
  • Ošetření úrazů ruky (tržné rány, poranění šlach, nervů, amputace), včetně 24. hodinového replantačního servisu pro amputační poranění   (spolupráce se ZZS)

Dětská ambulance kliniky vždy ve všední den 9:00-12:00. (Složitější případy doporučujeme PO, ST, PÁ) (kontakt na pediatra tel.: +420 267 16 3309, kontakt na chirurga tel: +420 267 16 3304)

Poradna pro rozštěpy obličeje v návaznosti na další specialisty vždy ve středu mezi 9 - 12 hod, (tel: 267 163 304).

Dětské oddělení včetně dětské JIP umožňujeme přijetí rodiče s dítětem.

Ke konzultaci můžete přijít bez předchozího objednání.

Konzultace klinických případů s fotodokumentací a dalších dotazů jsou možné i elektronickou formou na: plastsec@fnkv.cz, fax: +420 267 16 3041, tel.: +420 267 16 3030

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV