Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Novorozenecké oddělení

Novorozenecké oddělení s JIP
Primář: MUDr. Miloš ČERNÝ
Tel.: +420 26716 2735

Novorozenecké oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 3. lékařské fakulty UK a FN Královské Vinohrady poskytuje v plném rozsahu péči jak fyziologickým tak i mírně nedonošeným novorozencům, kteří se narodili po 35. týdnu těhotenství.

V rámci předporodní přípravy probíhají na klinice kurzy pro nastávající rodiče. Kromě informací o porodu a průběhu hospitalizace na novorozeneckém oddělení, dostávají budoucí rodiče možnost prohlédnout si oddělení a probrat s personálem otázky, které je zajímají. V ošetřovatelské péči je kladen důraz na péči, která plně respektuje fyziologická hlediska vývoje plodu a novorozence: pozdní podvaz pupečníku, podporu prolaktačního programu a maximální snahu o udržení těsného kontaktu matka-dítě (bonding) bezprostředně po spontánním porodu, i po porodu císařským řezem, minimální rušení apod. (vše po domluvě s rodičkou). Samozřejmostí je možnost přítomnosti otce či jiné blízké osoby u porodu. Ošetřující personál má maximální snahu dodržet konkrétní porodní plán. U každého porodu je k dispozici také pediatr – neonatolog pro případnou podporu poporodní adaptace novorozence. Dítě je ošetřováno společně s matkou, jakmile to stav obou dovolí (rooming-in). Více jak 90% novorozenců je při propuštění z naší porodnice plně kojeno. Podpora tohoto nejpřirozenějšího způsobu výživy začíná časným přiložením k prsu na porodním sále a pokračuje na oddělení dodržováním zásad Společného prohlášení WHO/UNICEF o ochraně, prosazování a podpoře kojení. V případě, že ze zdravotních důvodů není matce umožněno kojit, zprostředkujeme jak psychologickou podporu, tak i doporučení adekvátní výživy novorozence, aby nedošlo ke zbytečné deprivaci rodičů.

Snahou ošetřujícího personálu je tak umožnit co nejčasnější propuštění (po 48 hodinách po porodu), aby celá rodina mohla být co nejdříve ve společném domácím prostředí. Na přání rodičů a po domluvě s praktickým dětským lékařem je možné propuštění po porodu i dříve (před 48 hodinou). Všichni novorozenci jsou během hospitalizace pod kontrolou monitoru dechu, po propuštění nabízí nemocniční lékárna ve spolupráci s nadací Křižovatka zápůjčku tohoto přístroje. Při podezření na vrozenou vývojovou vadu či jiné komplikace disponuje oddělení vyšetřovacími metodami u lůžka (např. ultrazvukové vyšetření srdce, mozku, ledvin či rentgenové vyšetření), které umožňují jejich časnou diagnostiku a léčbu. Možnost okamžité mezioborové spolupráce rozšiřuje a zkvalitňuje péči o naše novorozence (plastický chirurg, ortoped, oční specialista, chirurg, neurolog, kardiolog, genetik, anesteziolog, fyzioterapeut).

V návaznosti na další sledování novorozenců po propuštění z porodnice zajišťuje oddělení ve spolupráci s příslušnými odborníky v rámci FNKV řadu specializovaných služeb:

  • ortopedické sledování vývoje kyčlí včetně ultrazvukového vyšetření
  • screeningové ultrazvukové vyšetření ledvin a následnou nefrologickou dispenzarizaci
  • sledování novorozenců s podezřením na neprůchodnost slzných cest a jiných očních komplikací očním specialistou
  • sledování v dětské kardiologické ambulanci dětí s diagnostikovanou srdeční vadou nebo poruchou srdečního rytmu
  • v případě pozitivního screeningu sluchu další vyšetření na ORL klinice

Novorozenecký box 

Na podzim r. 2020 bude ukončena rozsáhlá rekonstrukce porodních sálů a novorozenecké části. Rodičky i novorozenci budou mít k dispozici pro porod a další pobyt v nemocnici prostory odpovídající evropským standardům. Neonatologická JIP pak nově zabezpečí i péči o lehce a středně nezralé novorozence s nízkou porodní hmotností, včetně možnosti dlouhodobé nitrožilní výživy a podpory dýchání. Současně, ve spolupráci s ostatními klinikami FNKV, bude zajišťovat intenzivní péči v průběhu konzervativní i operační léčby vybraných vrozených vývojových vad.
Pozitivní výsledky a vysoká spokojenost rodičů na naší klinice je konsekvencí individuální péče a týmové spolupráce všech zúčastněných odborností.

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV