Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Dětská neurologie

Kontakty:
+420 267 16 2570


MUDr. Helena Jahnová

Ambulance primárně slouží  k došetření a následné  neurologické péči  u pacientů Kliniky dětí a dorostu, akutní  stavy jsou řešeny prostřednictvím příjmové ambulance Kliniky dětí a dorostu a formou konziliární služby za hospitalizace. 

Dětská neurologie se z léčebně preventivního hlediska zabývá neurologickými poruchami u dětí od narození do 19 let. Hlavní náplní práce dětského neurologa je dětská epileptologie, neurovývojová problematika,  problematika neurogenetických a neuromuskulárních onemocnění, diferenciální diagnostika bolestí hlavy a pohybového aparátu,  diferenciální diagnostika  pohybových poruch. Dětský neurolog úzce spolupracuje s řadou dalších specialistů.

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV