Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Věda a výuka

Výuka

Na klinice probíhá pregraduální výuka studentů 3. LF UK v oboru neurologie. Od roku 2012 jsme součástí i postgraduálního specializačního vzdělávání lékařů pro obor neurologie.

Výzkum

Klinika realizuje výzkumné záměry, z nichž nejvýznamnější jsou studie zaměřené na výzkum Alzheimerovy demence a roztroušené sklerózy mozkomíšní. Středem zájmu jsou dále akutní cévní mozkové příhody a klinická neurofyziologie.

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV