Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Úvod

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abychom Vás v krátkosti přivítali na stránkách naší neurologické kliniky, která je společným pracovištěm Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Klinika se zabývá diagnostikou a léčbou nemocí a poruch z celého spektra neurologie. Ve specializovaných centrech se zaměřujeme na cévní mozkové příhody, roztroušenou sklerózu, demenci a spasticitu. Klinika dále zajišťuje pregraduální i postgraduální výuku studentů a mladých lékařů, řeší výzkumné projekty i na mezinárodní úrovni.

Naším hlavním cílem je poskytovat diagnostickou a léčebnou péči na vysoké úrovni jak po stránce lidské tak i po stránce odborné.

Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA


Vážené návštěvy,
 
na Neurologické klinice jsou návštěvy možné pouze v případě, že osoba navštěvující pacienta nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19, prokáže se splněním podmínky O-N-T (tedy platným očkováním, prodělaným onemocněním před nejvýše 180 dny nebo negativním testem, přičemž platnost antigenního testu je 24h, platnost RT-PCR testu 72 hodin). Nutné je písemné potvrzení od lékaře nebo z certifikované laboratoře.
Prosíme o respektování doby návštěv mezi 14-16 h.
Maximální počet je 2 osoby k jednomu pacientovi.
Výjimky jsou možné jen po dohodě s lékařem.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Vedení kliniky


Vážení pacienti,

Neurologická klinika je od 23.2.2022 přestěhována zpět na pavilon F.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Neurologické kliniky

Navigace

Copyright © 2010 - 2022 FNKV