Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Struktura kliniky

Vedení kliniky:
Přednosta: Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA
Zástupce přednosty pro LPP: primář  MUDr. Tomáš Peisker, Ph.D.
Zástupce přednosty pro výuku: Doc. MUDr. Valja Kellerová, Dr.Sc.
Zástupce přednosty pro vědu a výzkum: Prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Vrchní sestra: Ing. Gabriela Wimmerová
Sekretariát pro zdravotnický úsek: Kateřina Šmatová
Sekretariát pro školský úsek: Petra Kašoková

Ambulantní část:
Vedoucí lékař: MUDr. Tereza Věříšová 

Staniční sestra: Bc. Martina Jarabák Mikysková, DiS.

Lůžkové standardní oddělení
Vedoucí lékař: MUDr. Zuzana Svobodová
Staniční sestra: Mgr. Iveta Bauerová

Oddělení - JIP
Vedoucí lékař: MUDr. Petr Mikulenka
Staniční sestra: Valérie Nuskernová, DiS.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV