Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

O klinice

Neurologická klinika FNKV poskytuje komplexní péči o neurologicky nemocné jedince a specializuje se na akutní stavy, cévní mozkové příhody, roztroušenou sklerózu mozkomíšní a jiná autoimunitní onemocnění, demenci a spasticitu. Provozuje i celou řadu odborně specializovaných ambulancí, a to poradnu pro bolesti hlavy, záchvatovitá onemocnění, cerebrovaskulární, extrapyramidová a vertebrogenní onemocnění. Klinika zajišťuje všechny typy neurofyziologických vyšetření a  ultrazvukové (sonografické) vyšetření. Dále je zde dobře vybavená likvorologická laboratoř. Na klinice pracuje logoped. Je zde dlouhodobá a úzká spolupráce s psychologem.

V oblasti akutní péče převažuje počet pacientů hospitalizovaných na JIP s diagnózou cévních mozkových příhod. Máme certifikované iktové centrum, schválené MZ ČR a Českou neurologickou společností. Mimo standardní terapii zajišťujeme systémovou trombolýzu a další specializované léčebné úkony v rámci cerebrovaskulárních onemocnění.

Přes 20 let je na naší klinice dobře fungující Centrum pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy mozkomíšní a jiných demyelinizačních chorob, které poskytuje nejmodernější způsoby léčby včetně komplexní diagnostiky, rehabilitace i sociální podpory. Centrum spolupracuje s mnohými specialisty z jiných oborů, např. z urologie, gynekologie, oftalmologie a endokrinologie.

Významným tempem se na klinice rozvíjí péče o pacienty s kognitivními poruchami, zejména s Alzheimerovou demencí. V této oblasti má klinika významné úspěchy na poli vědecko- výzkumném i léčebném.

Od roku 2011 se věnujeme komplexní péči o nemocné s těžkou spasticitou, která vzniká po poranění mozku a míchy, u roztroušené sklerózy nebo u cévních mozkových příhod. Kromě lokální aplikace botulotoxinu do spastických svalů léčíme tyto nemocné 24-hodinovým kontinuálním uvolňováním baclofenu pumpovými systémy přímo do intratekálního prostoru.

Historie neurologické kliniky k nahlédnutí ZDE (PDF; 18 kB). 

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV