Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Věda a výuka

Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze se ve své výzkumné činnosti zabývá zejména klinickými i experimentálními aspekty regenerace periferních nervů. Kromě obecné neurochirurgie se péče soustředí zejména na pacienty s poraněním pažní nervové pleteně.

V roce 2007 jsme publikovali obecné zkušenosti s operační léčbou těchto poranění v prestižním časopise zabývajícím se dominantně chirurgií periferních nervů (Haninec a spol., Journal of Neurosurgery, 2007). End-to-side anastomózu jsme zavedli jako jedni z mála na světě do klinické praxe. Popsané zkušenosti jsou popsány v článku v americkém časopise Plastic and Reconstructive Surgery. V roce 2007 jsme začali provádět rekonstrukci n. axillaris fascikulárním transferem z n. medianus či ulnaris. Jedná se o modifikovanou Oberlinovu techniku. Námi popsaná technika je zcela novou chirurgickou metodou. Její anatomický podklad a výborné zkušenosti jsou popsány v článku v americkém Journal of Neurosurgery. V současné době jsme rovněž dokončili experimentální výzkum týkající se vlivu neurotrofinů na regeneraci periferních nervů jak při end-to-end, tak při end-to-side neurotizaci. V časopise BMC Neurosciences byl publikovány články o vlivu CNTF a VEGF na regeneraci periferních nervů. Experimentálně jsme potvrdili nutnost vytvoření perineurálního okna pro úspěch reinervace u end-to-side anastomózy a definovali jsme specifika chirurgického provedení dané techniky. Článek byl přijat opět do Plastic and Reconstructive Surgery.

V rámci komplexní terapie těchto pacientů provádíme rovněž protibolestivý výkon na míše u nemocných trpících krutými deaferentačními bolestmi, tzv. DREZ termokoagulaci. Své zkušenosti a zcela novou techniku peroperační monitorace jsme publikovali v prestižním časopise Pain.

Vzhledem k absenci novějších epidemiologických studií v dané oblasti jsme využili velikosti našeho souboru pacientů a provedli tři retrospektivní studie. V Acta Neurochirurgica jsme publikovali práci týkající se závislosti typu poranění pleteně na druhu dopravní nehody. V časopise Journal of Hand Surgery článek o závislosti typu poranění pleteně na použití bezpečnostních pásů v případě autonehody. V časopise Injury potom článek o sdružených poraněních při postižení plexus brachialis. Zjistili jsme, že kompletní léze pleteně jsou častěji spojeny s celkově těžšími doprovodnými poraněními v rámci polytraumatu. Zmíněné studie mají za cíl časnější záchyt poranění pleteně a rychlejší nasměrování pacientů ke specializované léčbě.

Díky svým zkušenostem, publikační aktivitě a přednáškové činnosti operujeme stále více pacientů se vzácnějšími těžkými traumaty periferních nervů, zejména dolních končetin. Stejně jako v případech poranění pažní pleteně však stále přichází velké množství pacientů pozdě.

Kromě chirurgie nervů se naše klinika jako součást největšího traumacentra podílí na výzkumu neurotraumatologie. Poprvé jsme v české literatuře publikovali zkušenosti s vzácnými organizovanými chronickými subdurálními hematomy a opožděnými akutními subdurálními hematomy. S využitím velkého souboru pacientů jsme publikovali zkušenosti s operací chronického subdurálního hematomu. Dále jsme prokázali vysokou četnost klinicky němých intrakraniálních krvácení u pacientů s diagnózou komoce mozku a definovali jsme indikační kritéria k provedení CT mozku u těchto pacientů. Spolupracovali jsme rovněž na dvou multicentrických studiích týkajících se dekompresní kraniotomie u maligního mozkového infarktu (Journal of Neurosurgery a Journal of Neurology).

Klinika organizovala kongres CENS + CNS USA 2012 v Praze. Za poslední rok pracovníci kliniky publikovali 24 odborných článků, z nichž 17 je v impaktovaných časopisech. Některé z nich mají světovou prioritu.

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV