Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Úvod

Vážená paní, pane,
vítáme vás na stránkách Neurochirurgické kliniky FNKV a 3. LF UK v Praze.

Klinika zajišťuje komplexní péči o neurochirurgicky nemocné zejména z Prahy a blízkého okolí, stále častěji však i z jiných oblastí ČR. Jako součást největšího traumacentra v zemi poskytuje operační léčbu úrazů hlavy a mozku pacientů z Prahy a středních Čech, v některých složitějších případech přijímá pacienty i z okolních krajů. Jako univerzitní pracoviště poskytuje celé spektrum neurochirurgických operací včetně těch nejsložitějších tumorů baze lební a cévní neurochirurgie. 

V rámci Neurochirurgie Praha Vinohrady působí dvě centra zajišťující péči o pacienty s nejsložitějšími neurochirurgickými diagnózami:

  • Centrum rekonstrukční neurochirurgie – jako jediné pracoviště na území bývalého Československa komplexně řeší složité úrazy periferních nervů včetně poranění pažní nervové pleteně (paréza brachiálního plexu) a zvratného nervu po operacích štítné žlázy.
  • Centrum chirurgie baze lební a kmene – se spádovou oblastí celé České republiky komplexně řeší tumory spodiny lebeční a mozkového kmene, zejména neurinomy sluchového nervu a kavernomy kmene, a neurovskulární konflikt – neuralgie trigeminu a faciální hemispazmus

Jako na prvním pracovišti u nás zde byla zavedena operační léčba zhoubných nádorů mozku pomocí fluorescenčního mikroskopu za použití 5aminolevulové kyseliny, což přináší možnost odstranění většího množství nádoru a delší přežití takto postižených pacientů.

Prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

Navigace

Copyright © 2010 - 2019 FNKV