Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Dětská nefrologie

Objednávání do odborných ambulancí
Telefonicky:

Po - Pá: 7:00 - 9:00
+420 267 16 2555, 2854, 3780


Nefrologická ambulance

MUDr. Alexander Kolský, CSc.


Ordinační hodiny:
Pondělí: 10:00 - 15:00 hod.
Středa:  11:30 - 14:00 hod.

V nefrologické ambulanci ošetřujeme děti a dorostence od 0-19 let s vrozenými a získanými onemocněními močových cest a ledvin. Při chronických formách onemocnění děti přebíráme do dlouhodobé péče a sledování. K dispozici máme možnost kompletního laboratorního vyšetření, dostupnou ultrazvukovou diagnostiku v rámci kliniky během ambulance, možnosti 24 hodinového ambulantního monitorování tlaku,úzce spolupracujeme s klinikami zobrazovacích metod.
Značnou část naší klientely tvoří dětští pacienti s nočním pomočováním a jinými formami úniků moči.

Nefrologická ambulance

As. MUDr. Daniela Palyzová, CSc

Ordinační hodiny:
Úterý: 14:00 - 17:00 hod.


Nefrologické vyšetření je prováděno po předchozím objednání obvykle na základě doporučení praktického pediatra, akutní stavy jsou řešeny podle dostupnosti nefrologa na klinice ve spolupráci s všeobecnou ambulancí kliniky.
Ambulance zajišťuje specializovanou péči o pacienty ve věku novorozeneckém až dorostovém (18 let), kteří mají klinické nebo laboratorní známky onemocnění ledvin a močových cest.

  • Ve spolupráci se sonografickou ambulancí kliniky, která provádí již řadu let screeningové ultrazvukové vyšetření ledvin vyhledávající vrozené vývojové vady ledvin, nefrologická ambulance následně zajišťuje již v kojeneckém věku podrobné vyšetření a sestavuje plán dalšího sledování.
  • Nejčastější indikací pro nefrologické vyšetření je opakovaná infekce močových cest (ledvin – pyelonefritida, močového měchýře – cystitida), případně potíže při močení (časté močení, pálení při močení).
  • Přítomnost krve a bílkoviny v moči i bez klinických potíží vyžaduje rovněž speciální vyšetření k vyloučení akutního nebo chronického onemocnění ledvin.

Podle charakteru potíží a základního vyšetření je u řady pacientů řešena problematika i ve spolupráci s dětským urologem, event. gynekologem.

Nejčastější potíže, jako indikace nefrologického vyšetření:

  • Bolesti břicha, podbřišku, bederní krajiny,
  • Časté močení malých porcí moči, obvykle provázené pálením
  • Tmavě zbarvená moč (přítomnost krve)
  • Tvorba otoků, obvykle provázená celkovými příznaky (únava, nechutenství, bolest hlavy, břicha, bederní krajiny, nucení ke zvracení, zvracení, hubnutí, porucha růstu atd)

Vhodné je vyšetření rovněž u „zdravých dětí“ - sourozenců dětí s prokázanou vrozenou vývojovou vadou nebo u dětí - potomků rodičů, kteří trpí závažným onemocněním ledvin nebo močových cest.

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV