Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Návštěvní hodiny

Po celou dobu pobytu v nemocnici je možné denně přijímat návštěvy ve stanovené době, případně i mimo ni, za předpokladu, že to zdravotní stav a provoz zdravotnického pracoviště dovoluje. Všechny návštěvy mimo uvedené hodiny jsou možné pouze po dohodě s ošetřujícím lékařem nebo sestrou.

Při nepříznivé epidemiologické situaci může být rozhodnutím ředitele FNKV návštěvní doba omezena, případně mohou být návštěvy zcela zrušeny.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV