Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Nařčení z manipulace

Vyjádření k nařčení z manipulace s nákupy přístrojů

Vedení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) se ohrazuje proti tvrzení otištěnému v Lidových novinách dne 3. 9. 2012, ze kterého lze vyvozovat, že nemocnice obcházela výběrová řízení na nákup nových přístrojů jejich fiktivní modernizací.

„Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vypsala v období, kdy nesu odpovědnost za řádné hospodaření nemocnice, dvě veřejné zakázky na upgrade v režimu tzv. jednacího řízení bez uveřejnění. V obou případech vylučuji spekulativní závěry, že by byly pod rouškou upgradu bez soutěže nakupovány nové přístroje. Jenom v případě modernizace angiografického systému došlo k úspoře 10 milionů korun,“ prohlásil ředitel FNKV MUDr. Marek Zeman MBA.

Za prvé, se jednalo o modernizaci angiografického systému (červen, 2008) a, za druhé, o upgrade verifikačního systému pro radioterapii a systému pro klinickou dozimetrii“ (srpen, 2009). V obou případech došlo k rozšíření systému či výměně určitých komponentů dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.

„Navíc, v druhém případě nemohlo dojít k otevřenému výběrovému řízení, neboť verifikační systém je doplňkem a nedílnou součástí stávajícího ozařovače pořízeného z daru,“ doplňuje dále ředitel Zeman.

Rozhodujícím parametrem pro použití výše uvedeného typu veřejné zakázky bylo ekonomické hledisko. Vedení FNKV rozhodlo o zachování částí stávajících komponentů a jednalo tak jednoznačně hospodárně.

Vedení FNKV v této souvislosti připravuje podání trestního oznámení na neznámého pachatele za šíření pomluvy.

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV