Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

MR pracoviště

Objednání MR vyšetření na tel. +420 267 16 8165

Magnetická rezonance (MR) je metoda, která využívá k zobrazení orgánů a měkkých tkání měření změn magnetických momentů atomových jader, nepoužívá tedy žádné ionizujícího záření. MR slouží k zobrazení všech struktur lidského těla, nejvýznamnější využití nachází při zobrazení mozku, páteře, kloubů i orgánů břicha a pánve. Lze ale vyšetřit jakoukoliv část těla, z novějších aplikací MR lze jmenovat například MR vyšetření prsů či MR srdce. MR umožňuje zobrazení cév (tzv. MR angiografie), a to při nitrožilním podání kontrastní látky, ale v některých případech i bez ní. Naše klinika disponuje 2 MR přístroji o síle magnetického pole 1,5T.: Siemens Magnetom SOLA a GE Signa HDxt.

   

Provádíme celé spektrum MR vyšetření, a to jak běžná (MR mozku, páteře, kloubů, břicha, pánve ...), tak specializovaná včetně MR srdce, MR angiografie, MR prsů a pokročilých MR vyšetření mozku.

Kdo do MR přístroje nesmí:

Lidé s implantovaným kardiostimulátorem „budík na srdce“ a s některými kochleárním implantáty (náhrada vnitřního ucha) nesmí být v MR vyšetřeni.

V poslední době se rozšiřují kardiostimulátory, se kterými lze za určitých podmínek MR vyšetření podstoupit (tzv. MR kompatibilní kardiostimulátory). Vždy je ale třeba před vyšetřením i takový přístroj přeprogramovat na specializovaném pracovišti (arytmolgie), není možné v žádném případě pacienta s MR kompatibilním kardiostimulátorem vyšetřit bez této předchozí přípravy. Pro bližší informace se obraťte na personál MR pracoviště nebo na kardiologické pracoviště, kde byl přístroj implantován.

Dále nelze vyšetřit osoby s kovovými cizími tělesy v mozkové části hlavy a v očnici, pokud si nejsme jisti, že jsou z nemagnetického materiálu. S jinými cizími materiály v těle je většinou vyšetření možné. V případě kovových implantátů (např. kloubních náhrad) požadujeme odstup od implantace alespoň 6 týdnů. Bližší informace podá personál na MR pracovišti.

Jak MR vyšetření probíhá:

MR přístroj má tvar delšího tunelu, do kterého je vyšetřovaný člověk zasunut. Vyšetření trvá 15 - 60 minut. Někteří lidé trpící strachem z uzavřených prostor (klaustrofobie) toto vyšetření nejsou schopni podstoupit bez předchozí sedace či úplné anestezie. Pokud trpíte klaustrofobií, můžete se po předchozí domluvě přijít podívat na MR přístroj, abyste měli představu, zda budete schopni toto vyšetření podstoupit. Na vyšetřovanou oblast (např. hlava, koleno apod.) či do jejího těsného okolí se musí ještě umístit cívka, která přijímá signály z těla během vyšetření. Během vyšetřování vytváří přístroj poměrně vysoký hluk, proto dostává pacient před začátkem ucpávky do uší nebo sluchátka. Během vyšetření může být do žíly podána kontrastní látka obsahující gadolinium.

Jak se na MR vyšetření připravit:

U většiny vyšetření není žádná specifická příprava potřeba. Pouze snímatelné kovové předměty (např, náušnice, řetízky, piercing) je třeba sundat. Pokud to nelze, lze většinou vyšetření provést i s nimi, ale mohou způsobit lokální brnění, pálení apod.

Před vyšetřením žlučových cest (tzv. MRCP) doporučujeme vypít ananasový džus, který změní signál obsahu žaludku a střeva, což zvýší výtěžnost vyšetření. Pokud jste objednáni na MRCP vyšetření, přineste si s sebou prosím pokud možno 100% ananasový džus.

Před vyšetřením tenkého střeva (MR enterografie) je třeba den předem jíst pouze bezezbytkovou stravu a pít dostatek tekutin. V den vyšetření pak pouze dostatečně pít tekutiny. Cca 40 minut před vyšetřením pak dostanete napít roztok manitolu (nevstřebatelný polysacharid), který naplní střevní kličky tak, aby byly na MR obrázcích lépe hodnotitelné.

K vyšetření je potřeba mít podepsaný Informovaný souhlas pacientem nebo zákonným zástupcem. Informovaný souhlas obdrží pacient před vyšetřením nebo si ho může stáhnout v sekci 10. Ke stažení pod názvem Informované souhlasy.

Na MR vyšetření se objednávejte telefonicky ve všední dny v běžné pracovní době 7:00-15:30 na tel. čísle:  +420 267 16 8165

Důležité:  Ve FNKV jsou dva MR přístroje, každý v jiné budově.  Ověřte si, zda jste objednáni na MR v přístroj na pavilonu H nebo na pavilonu S1

Ordinační hodiny
Všední den:

  • Denní provoz: 7:00 - 21:00 hod.

Víkendy a svátky:

  • Běžný provoz 8.00 – 17.00 hod

Urgentní vyšetření po dohodě lékaře z FNKV se službu konajícím lékařem RDG kliniky.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV