Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Možnosti odběrů na COVID-19 ve FNKV

ODBĚROVÉ MÍSTO COVID-19 ul. RUSKÁ – pouze pro pěší

Testování na COVID-19 ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady lze POUZE NA ZÁKLADĚ ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVKY. Telefonicky ani osobně se objednat nelze. Pokud v systému nenajdete volné místo, je již vyčerpána kapacita laboratoří a je třeba se objednat na další den.

Kde jsme?

Odběrové místo COVID-19 pro pěší se nachází mimo areál FNKV u spodní brány a je dostupné pouze z ulice Ruská (nedostupné přes areál nemocnice). Doprava: Metrem zastávka Strašnická a dále pěšky (17 min. chůze) do ulice Ruská. Autobusem č. 175 zastávka Pod Rapidem (8 min. chůze) nebo Murmanská (3 min. chůze). Tramvají č. 7 zastávka Kubánské náměstí (8 min. chůze).

Jaké vyšetření?

PCR a Antigenní testy (Diagnostické a preventivní). Odběr biologického materiálu odebíráme pouze nasofaryngeálním stěrem atraumatickým tamponem přes obě nozdry.

PCR test

Nárok a frekvence testování zdarma se řídí vždy dle aktuálních a platných nařízení MZČR.

Odebrané vzorky z vyšetření jsou předávány ke zpracování do laboratoře – doba zpracování se odvíjí od množství odebraných vzorků, výsledky obdržíte zpravidla do 48 hodin. Po jejich zpracování jsou výsledky vyšetření předávány klientům, odebíraných na Odběrových místech FNKV, formou SMS zpráv.

Elektronické certifikáty jsou dostupné na portálu ocko.uzis.cz nebo aplikaci TEČKA.

  1. Zájemci o vyšetření, zaměstnanci FNKV
    se vždy musí objednat cestou objednávkového systému na volný termín.
  2. Samoplátci
    Odběrové místo COVID-19 nabízí možnost odběru PCR samoplátcům pouze jako STANDARDNÍ vyšetření, které je provedeno na vlastní žádost, bez doporučení lékaře či Hygienické stanice.

    Cena vyšetřeni: 853,- Kč (celková cena za testování dle Věstníku MZ_13_2021 se skládá z: ceny za odběr biologického materiálu: 200,- Kč a vyšetření: 653,- Kč). Platba je možná pouze platební kartou.

    V objednávkovém elektronickém systému je NUTNÉ zaznamenat: SAMOPLÁTCE – ANO a dále do poznámky zaznamenat, zda je požadován daňový doklad.

 

Antigenní test

Odběr je prováděn POUZE na základě elektronického objednání.
Nárok a frekvence testování zdarma se řídí vždy dle aktuálních a platných nařízení MZČR. Samoplátce vyšetřujeme za celkovou cenu: 201,- Kč.

Odběr včetně vyhodnocení trvá cca 20 minut. V případě pozitivního POC antigenního testu dojde následně ihned k odběru RT - PCR test. Na základě výsledku testu Vám bude vystaveno Potvrzení o absolvování POC testu na průkaz přítomnosti Ag SARS-CoV-2. Rovněž vystavujeme potvrzení pro cestovatele v AJ a ČJ na certifikátu MZČR. Elektronické certifikáty jsou dostupné na portálu ocko.uzis.cz nebo aplikaci TEČKA.

Ve FNKV se k odběru používají tyto antigenní testy: Abbott Rapid Diagnostics, GenSure Biotech a Humasis CO.,Ltd. Všechny používané testy jsou uvedeny na Společné listině Rapid Ag testů uznávaných členskými státy EU.

Upozorňujeme: preventivní antigenní testování není primárně určeno pro symptomatické pacienty (tj. osoby s příznaky onemocnění covid-19) nebo pro osoby v karanténě. I nadále platí, že osoby s příznaky onemocnění kontaktují svého praktického lékaře, který indikuje potřebné vyšetření nebo vystaví žádanku na PCR test.

Jak a kde se na testy objednat?

Na odběry je nutné se vždy elektronicky objednat přes objednávkový systém FNKV https://objednavky.fnkv.cz
(pozn.: Telefonicky, e-mailem ani osobně se objednat nelze, děkujeme.)

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte emailem na adrese: dotazycovid19@fnkv.cz
Aktualizováno 28. 3. 2022

Navigace

Copyright © 2010 - 2022 FNKV