Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Mamologie

Mamologie
Vedoucí lékařka: prof. MUDr. Helena ROBOVÁ, Ph.D.

Mamologická problematika je jedním ze stěžejních programů kliniky. Od roku 1996, kdy byla otevřena na klinice první mamologická ambulance, se postupně rozšířila nabídka diagnostických a i terapeutických výkonů, která nyní zahrnuje od klinického vyšetření přes invazivní metody diagnostické, neinvazivní zobrazovací metody (MG a sono), operační terapii a další modality jako chemoterapie neoadjuvantní, adjuvantní, hormonoterapii a dispenzarizaci, včetně zajištění hormonální substituční terapie, poskytované v prostorách gynekologicko-porodnické kliniky.

Mamologická péče je na klinice zajištěna jak personálně, tak kapacitně ve dvou specializovaných ambulancích, z nichž se jedna věnuje čistě mamologické problematice (diagnostice, prevenci dispenzarizaci), druhá pak se zabývá kromě toho i onkogynekologickou tématikou, zároveň řeší i souběžné a styčné problémy onkologické a mamologické (chemoterapie, hormonální substituční terapie).

Diagnostiku zajišťuje:

 • mamografie a sonografie (mamograf a ultrazvuk v budově kliniky,)
 • invazivní diagnostika (fine needle biopsy prováděná na klinice pod UZ kontrolou, core cut biopsy, laserový mamograf)
 • klinická mamologická vyšetření + dispenzarizace
 • konzultační a poradenská péče pro pacientky i terénní praktické lékaře i gynekology
 • zajištění genetického vyšetření (BRCA 1 a 2) ve spolupráci s onkologickou klinikou VFN
 • dispenzarizace pacientek s nezhoubnými lézemi prsů a mastodynií

Terapii zajišťuje:

 • komplexní operační terapie v plné šíři (tj. ablační i konzervativní výkony), vč. kastračních a pomocných výkonů
 • komplexní chemoterapie v onkologickém stacionáři
 • hormonoterapie a hormonální manipulace
 • substituční hormonální terapie

Vzhledem k plné šíři komplexní mamologické péče preventivní i léčebné a v souvislosti s celostátně probíhajícími screeningovými mamografickými programy schválenými ministerstvem zdravotnictví a garantovanými i zdravotními pojišťovnami došlo ke zvýšení počtu a rozšíření výkonů preventivních, diagnostických i léčebných.

Na klinice sídlí jedno z 26 screeningových mamografických center republiky (v Praze jsou čtyři), které plní tento celostátní program.

Vědecko-výzkumná a pedagogická činnost:

 • zabezpečení výuky studentů 3. LF UK - 3. až 6. ročníku
 • školící místo pro pracovníka specializujícího se na mamologickou problematiku
 • aktivní účast na vědeckých konferencích v tuzemsku i zahraničí
 • spolupráce na řešení grantových úkolů a klinických studií v rámci Univerzity Karlovy (zejména s onkologickou klinikou 1. LF UK, onkologickým oddělením FN Plzeň, gynekologicko-porodnickou klinikou LF MU Brno, DTC Praha)
 • účast v mezinárodních klinických studiích v oblasti mamologické

Mezioborová týmová spolupráce v oblasti terapeutické mamárního týmu s pracovišti onkologickými, chirurgickými, Ústavem patologie, kliniky plastické chirurgie a dalšími je realizována na pravidelných zasedáních mamárního týmu, která se konají každý týden na gynekologicko-porodnické klinice vždy ve čtvrtek ve 13:00 hod.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV