Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Pro pacienty

Návštěvy v LDN od 9.4.2021 do odvolání

LDN umožní návštěvu u pacientů ve dnech od 9.4.2021 do odvolání. Návštěva musí splnit podmínky uvedené v příslušném usnesení vlády, výňatek týkající se následné péče níže:
omezuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče, tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které a) absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, 2 ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

LDN neposkytuje návštěvám ochranné pomůcky dýchacích cest ani neprovádí testování. 
Návštěvu je nutné předem objednat telefonicky v dopoledních hodinách u staniční sestry příslušného oddělení.
Při příchodu je nutné doložit příslušná potvrzení.
Z organizačních důvodů bude čas návštěvy omezen.
Podrobné informace jsou též uvedeny na titulní straně webu naší nemocnice www.fnkv.cz
Kontakty:

3. patro: +420 267 16 3397
4. patro: +420 267 16 3396
5. patro: +420 267 16 3336  (aktuálně fungující jako vakcinační centrum)

Antonín Kratochvíl, primář LDN FNKV

 

                     

Doporučené návštěvní hodiny: 14:00 - 19:00 hod.

Doporučené vybavení do LDN:

  • základní hygienické potřeby
  • pomůcky při inkontinenci
  • při rehabilitaci chůze sportovní obuv

Žádost o přijetí do LDN FNKV najdete v sekci - Ke stažení

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV