Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Laická

Laická první pomoc

Neprodlené přerušení působení tepelné, chemické či elektrické noxy na postiženého.
Dopravení na bezpečné místo.
Šetrné sejmutí volných oděvů, obuvi, šperků (oděvy pevně lnoucí k popálené kůži nestrháváme),  

Místní ošetření:
Popáleniny/opařeníny: ochlazení pouze popálené plochy čistou studenou vodou o teplotě ne nižší než 8 ºC (nejlépe tekoucí vodou- sprchou), maximálně v rozsahu 5 % povrchu těla.
Chladit především popáleniny na obličeji, krku, rukou, nohou a genitálu.

Chemikálie:
omyjte mýdlem a dlouze oplachujte větším množstvím tekouci vody, zaměřte intenzivní oplachovaní i na zasažené oči.

Nutnost zabránit podchlazení.

Přivolat lékařskou pomoc, nebo vyhledat lékařské ošetření.


Nedávat nic pít či jíst před transportem do nemocnice.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV