LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚLD FNKV

 

DPP_37

Ústav laboratorní diagnostiky

 

Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady

Šrobárova 1150/50,
Praha 10, 100 34

ULD_logo

logo

 Informace o laboratoři

Odběr primárních vzorků

Preanalytické procesy

Vydávání výsledků
a komunikace

Pokyny

Seznam vyšetření

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

předkládáme Vám Laboratorní příručku s nabídkou našich služeb v oblasti laboratorní medicíny a  informacemi o našem ústavu a našich pracovnících. Je určena lékařům a zdravotním sestrám FNKV i jiných zdravotnických zařízení. Má rovněž napomoci ke zlepšení komunikace s uživateli laboratorních služeb. Její obsah je koncipován v souladu s nejnovějšími požadavky na podobné dokumenty v oblasti laboratorní medicíny (ČSN EN ISO 15189). 

Údaje uvedené v textu jsou aktuální k datu vydání příručky a řada z nich bude průběžně aktualizována.

 

Kolektiv pracovníků

Ústav laboratorní diagnostiky

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha

 

Laboratorní příručka Ústavu laboratorní diagnostiky je jedním z dokumentů, který je součástí programu zvyšování kvality péče ve FNKV a má zajistit potřebnou úroveň organizace a koordinace činností podílejících se na procesu léčení. Je zpracovaná tak, aby indikující lékaři znali celou šíři diagnostických možností včetně podmínek jejich optimálního využití. Údaje uvedené v textu jsou aktuální k datu vydání příručky a řada z nich bude průběžně aktualizována.

 

Změny oproti předchozí verzi jsou v textu odlišeny červenou barvou.

Ve verzi LP č. 16 došlo:

k aktualizaci těchto dokumentů:

 C_PI 014 Centrální svoz vzorků do ÚLD - den

 C_PI 015 Centrální svoz vzorků do ÚLD - noc

 C_PI 016 Centrální svoz vzorků do ÚLD-víkend

 C_PI 017 Centrál.svoz vzorků ÚLD den porucha

 C_PI 018 Centrál.svoz vzorků ÚLD noc porucha

 C_PI 019 Centrál.svoz vzorků ÚLD vík. porucha

 E-06 Konzultační činnost

 

 

 

 

 Seznam zkratek

 

Verze č. 16, platnost od 11. 1. 2019

 

                                               Vygenerováno programem SLP dne 11.1.2019