LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚLD FNKV

 

DPP_37

Ústav laboratorní diagnostiky

 

Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady

Šrobárova 1150/50,
Praha 10, 100 34

ULD_logo

logo

 Informace o laboratoři

Odběr primárních vzorků

Preanalytické procesy

Vydávání výsledků
a komunikace

Pokyny

Seznam vyšetření

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

předkládáme Vám Laboratorní příručku s nabídkou našich služeb v oblasti laboratorní medicíny a  informacemi o našem ústavu a našich pracovnících. Je určena lékařům a zdravotním sestrám FNKV i jiných zdravotnických zařízení. Má rovněž napomoci ke zlepšení komunikace s uživateli laboratorních služeb. Její obsah je koncipován v souladu s nejnovějšími požadavky na podobné dokumenty v oblasti laboratorní medicíny (ČSN EN ISO 15189). 

Údaje uvedené v textu jsou aktuální k datu vydání příručky a řada z nich bude průběžně aktualizována.

 

Kolektiv pracovníků

Ústav laboratorní diagnostiky

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha

 

Laboratorní příručka Ústavu laboratorní diagnostiky je jedním z dokumentů, který je součástí programu zvyšování kvality péče ve FNKV a má zajistit potřebnou úroveň organizace a koordinace činností podílejících se na procesu léčení. Je zpracovaná tak, aby indikující lékaři znali celou šíři diagnostických možností včetně podmínek jejich optimálního využití. Údaje uvedené v textu jsou aktuální k datu vydání příručky a řada z nich bude průběžně aktualizována.

 

Změny oproti předchozí verzi jsou v textu odlišeny červenou barvou.

Ve verzi LP č. 18 došlo:

k aktualizaci těchto dokumentů:

 CPL

 Genetika

 

 D-01 Příjem žádanek a vzorků

 

 

 

 

 Seznam zkratek

 

Verze č. 18, platnost od 28. 6. 2019

 

                                               Vygenerováno programem SLP dne 28.6.2019