LABORATORNÍ PŘÍRUČKA CL FNKV

 

DPP_37

Centrální laboratoře

 

Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady

Šrobárova 1150/50,
Praha 10, 100 34

logoCL-jpg

logo

 Odborná pracoviště

Odběr primárních vzorků

Preanalytické procesy

Vydávání výsledků
a komunikace

Pokyny

Seznam vyšetření

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

předkládáme Vám Laboratorní příručku s nabídkou našich služeb v oblasti laboratorní medicíny a  informacemi o našich laboratořích a našich pracovnících. Je určena lékařům a zdravotním sestrám FNKV i jiných zdravotnických zařízení. Má rovněž napomoci ke zlepšení komunikace s uživateli laboratorních služeb. Její obsah je koncipován v souladu s nejnovějšími požadavky na podobné dokumenty v oblasti laboratorní medicíny (ČSN EN ISO 15189). 

Údaje uvedené v textu jsou aktuální k datu vydání příručky a řada z nich bude průběžně aktualizována.

 

Kolektiv pracovníků

Centrální laboratoře

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha

 

Laboratorní příručka Centrálních laboratoří je jedním z dokumentů, který je součástí programu zvyšování kvality péče ve FNKV a má zajistit potřebnou úroveň organizace a koordinace činností podílejících se na procesu léčení. Je zpracovaná tak, aby indikující lékaři znali celou šíři diagnostických možností včetně podmínek jejich optimálního využití. Údaje uvedené v textu jsou aktuální k datu vydání příručky a řada z nich bude průběžně aktualizována.

 

Změny oproti předchozí verzi jsou v textu odlišeny červenou barvou.

Ve verzi LP č. 29 došlo:

k aktualizaci těchto dokumentů:

 Centrální laboratoře

 

 E-06 Konzultační činnost

 E-07 Úhrada vyšetření samoplátci a cizinc

 C-05 Odběrový systém a množství vzorku

 C-09 Nezbytné operace se vzorkem, stabil.

 

 H-01-02  Seznam zkratek - úsek hematologie

 

 

 

 

 

 

 

 Seznam zkratek

 

Verze č. 29, platnost od 18.12.2023

 

                                             Vygenerováno programem SLP dne 18.12.2023