LABORATORNÍ PŘÍRUČKA CL FNKV

 

DPP_37

Centrální laboratoře

 

Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady

Šrobárova 1150/50,
Praha 10, 100 34

logoCL-jpg

logo

 Informace o laboratoři

Odběr primárních vzorků

Preanalytické procesy

Vydávání výsledků
a komunikace

Pokyny

Seznam vyšetření

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

předkládáme Vám Laboratorní příručku s nabídkou našich služeb v oblasti laboratorní medicíny a  informacemi o našich laboratořích a našich pracovnících. Je určena lékařům a zdravotním sestrám FNKV i jiných zdravotnických zařízení. Má rovněž napomoci ke zlepšení komunikace s uživateli laboratorních služeb. Její obsah je koncipován v souladu s nejnovějšími požadavky na podobné dokumenty v oblasti laboratorní medicíny (ČSN EN ISO 15189). 

Údaje uvedené v textu jsou aktuální k datu vydání příručky a řada z nich bude průběžně aktualizována.

 

Kolektiv pracovníků

Centrální laboratoře

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha

 

Laboratorní příručka Centrálních laboratoří je jedním z dokumentů, který je součástí programu zvyšování kvality péče ve FNKV a má zajistit potřebnou úroveň organizace a koordinace činností podílejících se na procesu léčení. Je zpracovaná tak, aby indikující lékaři znali celou šíři diagnostických možností včetně podmínek jejich optimálního využití. Údaje uvedené v textu jsou aktuální k datu vydání příručky a řada z nich bude průběžně aktualizována.

 

Změny oproti předchozí verzi jsou v textu odlišeny červenou barvou.

Ve verzi LP č. 19 došlo:

k aktualizaci těchto dokumentů:

 CL

 Biochemie

 Genetika

 Hematologie

 

 C-11 Informace k transportu a svozu vzorků

 E-06 Konzultační činnost

 Seznam vyšetření v externích laboratořích

 

 

 

V rámci laboratoří došlo k organizační změně, kdy laboratorního činnost  Ústavu laboratorní diagnostiky (ÚLD) převzaly Centrální laboratoře (CL). ÚLD v současné době provozuje činnosti spojené s výukou
na 3. lfUK. Tato změna v dílčích textech nebude pro zjednodušení odlišena.

 

 

 Seznam zkratek

 

Verze č. 19, platnost od 14. 10. 2019

 

                                              Vygenerováno programem SLP dne 14.10.2019