Průkaz metachromazie bar.toluid. modří (dle Undritze)
Lokální paleta 16 (Žádost; TYPE [-] skupinové ordinování)Upozornění k odběru:
Materiál: nátěry aspirátu kostní dřeně a nátěry periferní krve
Podložní sklo, na které se provádí nátěr, musí být čisté, nemastné, beze stop dezinfekce
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdneStabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Fixace a vlastní reakce musí být provedena do 2 týdnů od odběru vzorku. Dostatečně suché nátěry se uchovávají kryté (před prachem).
Poznámka:
Cytochemické vyšetření indikuje lékař laboratoře na základě výsledku cytologického hodnocení. Hodnocení probíhá v kontextu s morfologickým vyšetřením, výsledek se samostatně nevydává.

Barvení toluidinovou modří způsobuje metachromatickou (červenofialovou) pozitivitu granul bazofilů a mastocytů. Hodnotí se zastoupení pozitivních buněk.