Průkaz Fe - Perlsova reakce
Lokální paleta 15 (Žádost; TYPE [-] skupinové ordinování)Upozornění k odběru:
Materiál: nátěry aspirátu kostní dřeně a nátěry periferní krve
Podložní sklo, na které se provádí nátěr, musí být čisté, nemastné, beze stop dezinfekce
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdneStabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Reakci lze spolehlivě provést na 7 let starých nefixovaných preparátech, pravděpodobně však i na preparátech ještě starších.


Referenční rozmezí:
20-60% ze všech erytroblastů
Zdroj referenčních mezí:
Löffler H., Rastetter J. - Atlas of Clinical Hematology, 5.th Ed. Springer-Verlag, 200. 11 p


Poznámka:
Cytochemické vyšetření indikuje lékař laboratoře na základě výsledku cytologického hodnocení. Hodnocení probíhá v kontextu s morofologickým vyšetřením, výsledek se samostatně nevydává.

Průkaz železa (Fe) Perlsovou reakcí identifikuje hemosiderin v erytroblastech (sideroblasty), erytrocytech (siderocyty), dále v makrofázích (siderofágy) a případně v plazmocytech. V aspirátu KD se hodnotí zastoupení sideroblastů ze 100 erytroblastů. V rámci sideroblastů se dále rozlišují elementy s 1-4 granuly, s 5-8 granuly, s 9 granuly a prstenčité formy. Dále se hodnotí přítomnost siderocytů, siderofágů (případně semikvantitativně jejich četnost) a extracelulárního železa. V případě nepřítomnosti siderofágů v nátěru aspirátu KD je vhodné provést průkaz na dalších nátěrech. V nátěru krve se hodnotí případné siderocyty, v cytospinovém či jiném preparátu mozkomíšního moku, pleurálního výpotku apod. se prokazuje event. přítomnost siderofágů jako známka po proběhlém krvácení do těchto prostor.