LGL
Lokální paleta 12 (Žádost; TYPE [-] skupinové ordinování)


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: Následující den
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
V případě lékařské revize (na základě pravidel laboratoře) je odezva následující pracovní den. V případě potřeby je možná telefonická konzultace s laboratoří.
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 5 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Uvedená stabilita je pro primární vzorek.
Nebarvené, nefixované nátěry jsou stabilní 1 týden. Nabarvený nebo fixovaný nenabarvený nátěr je stabilní při pokojové teplotě neomezenou dobu (preparát se může stát nehodnotitelným, v závislosti na frekvenci jeho použití).
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před provedením nátěru krve je potřeba krev dobře promísit. Nátěry musí řádně zaschnout a ihned po zaschnutí barvit.


V LGL patří k fyziologickým buňkám v nátěru do hodnoty cca 0,7 · 109/l (tj. dle absolutního počtu lymfocytů cca 10 % lymfoidních buněk).
Hodnocení v %/100WBC


Poznámka:
Lymfocyty pocházejí z lymfoidních kmenových buněk, jejich vývoj není omezen pouze na kostní dřeň a probíhá v primárních a sekundárních lymfatických orgánech.

Obranná funkce lymfocytů vůči infekcím spočívá v rozeznávání vlastních buněk organismu od cizorodých. Molekuly, které tělo identifikuje jako cizorodé, se označují jako antigeny. Každý lymfocyt je stimulován výhradně jedním specifickým antigenem. Jakmile lymfocyty rozpoznají takový antigen, začnou s ním bojovat pomocí produkce chemických látek.

Existují tři typy lymfocytů: B lymfocyty, T lymfocyty a tzv. přirození zabíječi - NK buňky. Lymfocyty patří do skupiny mononukleárních bílých krvinek. Třetím typem zralých lymfocytů jsou NK (Natural Killers) buňky, morfologicky označované jako LGL (Large Granular Lymphocyt) . LGL/velké formy lymfocytů – jsou středně velké až velké lymfocyty s většinou excentricky uloženým jádrem (kulaté až oválné) s vysokým poměrem cytoplazmy k jádru s azurofilními granuly v cytoplazmě. Granula jsou v cytoplazmě buď difúzně, nebo soustředěna na jedno místo. Cytoplazma bývá většinou světle modrá. Část buněk má okolo granulí prosvětlení (jako by byla ve vakuole). LGL patří k fyziologickým buňkám v nátěru do hodnoty cca 0,7 · 109/l (tj. dle absolutního počtu lymfocytů cca 10 % lymfoidních buněk).

Nález LGL lymfocytů bývá spojován s různými virózami, tumory, vzácně T-lymfoproliferace (LGL leukémie, NK lymfom, atd.).