Močový sediment kvantitativně dle Hamburgera
Morfologické vyšetření moči dle Hamburgera (Žádost; TYPE [-] skupinové ordinování)


Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 8 °C

Upozornění k odběru:
Vyšetření ze sbírané moče po dobu 3 hodin. Během sběru moč uchovávat v chladu. Po skončení sběru moč důkladně promíchat, změřit objem s přesností na ml, odlít vzorek a co nejdříve ho dopravit do laboratoře. Na žádanku vyznačit přesně dobu sběru a objem moče.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro pacienty:
Sběr moče pro vyš. dle Hamburgera dosp.
Sběr moče pro vyš. dle Hamburgera - dětiStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [hodina]
při 4 - 8°C: 4 [hodina]


Horní hranice normálního počtu vyloučených elementů :
Erytrocyty do 2000 / min
Leukocyty do 4000 / min
Hyal.válce do 60 / min
ostatní válce nepřítomny
Zdroj referenčních mezí:
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi - verze 11 (březen 2012)