Základní cytologické hodnocení jiných tělních tekutin
Morfologické vyšetření moči (Žádost; TYPE [-] skupinové ordinování)


Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Nespecifikovaná tekutina
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Pokyny k transportu
Materiál ihned transportovat do laboratoře (nutno vyšetřit co nejdříve po odběru), jinak dochází k rozpadu buněčných elementů.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:


Součástí skupinové ordinace Základní cytologické hodnocení jiných krevních tekutin (BF) jsou:
BF-Erytrocyty
BF-Leukocyty
BF-Mononukleáry abs.
BF-Mononukleáry %
BF-Polymorfonukleáry abs.
BF-Polymorfonukleáry %
BF-Bakterie