Moč - chemické a morfologické vyšetření
Chemické vyšetření moče (Žádost; TYPE [-] skupinové ordinování)


Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 4 [hodina]


Zdroj referenčních mezí:
SLP
Tabulky - hodnocení chemického a morfologického vyšetření moče

Informace k metodě:
Hodnocení moče chemicky a morfologicky
Další informace:

V rámci skupinového ordinování mohou být součástí stanovení moče chemicky a morfologicky tyto parametry

 

- parametry moče chemicky:

pH semikvantitativně (Moč; pH [-] test. proužek)

Protein semikvantitativně (Moč; arb. konc. [arb.j.] *)

Glukóza semikvant. (Moč; arb. konc. [arb.j.] *)

Ketony semikvantitativně (Moč; arb. konc. [arb.j.] *)

Bilirubin semikvantitativně (Moč; arb. konc. [arb.j.] *)

Urobilinogen semikvantitativně (Moč; arb. konc. [arb.j.] *)

Hemoglobin semikvant. (Moč; arb. konc. [arb.j.] *)

Leukocyty semikvantitativně (Moč; arb. konc. [arb.j.] *)

Nitrity semikvant. (Moč; arb. konc. [arb.j.] *)

Hustota (Moč; Hustota [kg/m^3] měření hustoty)

 

- morfologické parametry:

Erytrocyty (Moč; num. konc. [10^6/l] cytometrie průtoková)

Leukocyty (Moč; num. konc. [10^6/l] cytometrie průtoková)

Buňky dlaždicového epitelu, kvantitativně (Moč; num. konc. [10^6/l] cytometrie průtoková)

Válce hyalinní (Moč; num. konc. [10^6/l] cytometrie průtoková)

Přechodné epitelie v moči (přítomnost v moči)

Rentální tubulární epitelie v moči (přítomnost v moči)

Patologické válce v moči (počet /µl)

Hlen v moči (přítomnost v moči)

Bakterie v moči (počet /µl v řádech)

Kvasinky v moči (počet /µl v řádech)

Krystaly v moči (počet /µl)

Spermie v moči (počet /µl)