Elektroforéza proteinů v moči
Elektroforéza proteinů v moči (Žádost; TYPE [-] skupinové ordinování)


Odběr do: Plast, kalibrovaná zkumavka na moč
Materiál: Moč
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Čerstvá ranní moč. Při použití starých vzorků moči může dojít k degradaci proteinů.
Zmrazené a staré vzorky mohou být rovněž problematické vzhledem k možné denaturaci proteinů.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Poznámka k době odezvy:
Výsledky dostupné za 7 pracovních dnů v závislosti na celkovém počtu požadavků na toto vyšetření.Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]

Poznámka:
Výsledkem je slovní vyjádření: typ proteinurie.