Orální glukosový toleranční test
OGTT dle postupu "1" (Žádost; TYPE [-] pro datový přenos)


Odběr do: Plast - NaF + EDTA
Materiál: Krev venózní


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!Stabilita po preanalytické úpravě:


Hodnocení testu
Hodnota glukosy v plasmě žilní krve po 2 hodinách po zátěži 75 g glukosy:
Vyloučení diabetu: < 7,8 mmol/l
Porušená glukosová tolerance: 7,8 - 11,0 mmol/l
Diabetes: = nebo >11,1 mmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České diabetologické společnosti, verze 2015, Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů