Acidobazická rovnováha
Krevní plyny, pH a oximetrie (Žádost; TYPE [-] skupinové ordinování)


Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 60 [minuta] při 2 °C

Upozornění k odběru:
Odběr arteriální, venózní nebo kapilární krve do stříkaček nebo kapilár s balancovaným (titrovaným) heparinátem lithným. Provádí se v rámci vyšetření ABR.
Pokyny k transportu
Transportovat do laboratoře ihned po odběru. Potrubní poštou (nejpozději do 30 minut) nebo při teplotě tajícího ledu (nejpozději do 1 h). Kapiláry lze posílat potrubní poštou pouze se speciální vložkou.

Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 30 minut od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr krve na ABRStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 40 [minuta]
při 4 - 8°C: 60 [minuta]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Bezprostředně po odběru důkladně promíchat.
U vzorku, který není transportován chlazený a je přijatý více jak 40 minut od odběru je vložena neshoda "Překročena dopor. doba doručení do laboratoře", výsledek není vydán.
U chlazeného vzorku přijatého více než 60 minut od odběru je vložena neshoda "Překročena dopor. doba doručení do laboratoře", výsledek není vydán.


Další informace:

V rámci skupinového ordinování mohou být součástí acidobazické rovnováhy tyto parametry:

 

pH (Krev; pH [-] skleněná elektroda)

pCO2 (Krev; parc. tlak [kPa] *)

pO2 (Krev; parc. tlak [kPa] *)

Oxid uhličitý(celkový) (Krev; látková konc. [mmol/l] vzorec 1)

HCO3 aktuální (P; látková konc. [mmol/l] výpočet)

Base excess (Krev; přírůstek látk. konc. [mmol/l] výpočet)

Karbonylhemoglobin (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] oximetrie)

Oxyhemoglobin (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] oximetrie)

Methemoglobin (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] oximetrie)

Deoxyhemoglobin (Hemoglobin(aB); látkový podíl [1] oximetrie)

Hemoglobin (Krev; hmot. konc. [g/l] *)

Saturace hemoglobinu kyslíkem (Krev; látkový podíl [%] výpočet)

 

Na (Krev; látková konc. [mmol/l] *)

K (Krev; látková konc. [mmol/l] *)

Cl (Krev; látková konc. [mmol/l] *)

Ca ionizované (Krev; látková konc. [mmol/l] *)

Glukóza (Krev; látková konc. [mmol/l] *)

Laktát (Krev; látková konc. [mmol/l] *)