Interleukin 6_S
Interleukin 6 (S; % [ng/l] IA)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 5 [hodina]
při 4 - 8°C: 1 [den]
při -20°C: 12 [týden]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 4,4 ng/l
Zdroj referenčních mezí:
příbalový leták reagencie Atellica IM Interleukin-6 (IL6)
Informace k metodě:
Interleukin-6 v séru