Nezralé granulocyty (IG% )
Granulocyty nezralé (Leukocyty (B); num. podíl [%] fotoopt. (laser))


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev
Pokyny k transportu
Transport vzorku ve FNKV se řídí Doporučením ČHS ČLS JEP ke stabilitě a k transportu primárních vzorků biologického materiálu do hematologické laboratoře.
viz laboratorní příručka C-11 Informace k transportu a svozu vzorků.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut.
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 5 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 2D 0 1,7 %
3D 2T 0 1,9 %
5D 4T 2D 0 1,3 %
1M 3M 0 0,9 %
3M 1D 6M 0 0,5 %
6M 1D 1R 364D 0 0,9 %
2R 6R 0 0,8 %
6R 1D 12R 0 0,3 %
12R 1D 18R 0 0,3 %
18R 1D 99R+ 0 0,6 %
Zdroj referenčních mezí:
Customer information: Paediatric reference interval on the Sysmex XE-2100 haematological analyzers, 02/2010, Rolf Hinzmann, MD, PhD/Medical&Scientific Services, No: 100202-RHI


Poznámka:
Hodnota IG odpovídá % z leukocytů.
Tato hodnota není součástí 5ti populačního diferenciálního rozpočtu leukocytů, ale je zahrnuta v % počtu neutrofilů.
Hodnota IG = promyelocyty + myelocyty + metamyelocyty
Posun k mladším vývojovým formám, zvýšení počtu nad 3% na 100 WBC je impulsem k provedení nátěru periferní krve a mikroskopické analýzy