Nezralé granulocyty (IG#)
Granulocyty nezralé (Krev; num. konc. [10^9/l] fotoopt. (laser))


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Pokyny k transportu
Transport vzorku ve FNKV se řídí Doporučením ČHS ČLS JEP ke stabilitě a k transportu primárních vzorků biologického materiálu do hematologické laboratoře.
viz laboratorní příručka C-11 Informace k transportu a svozu vzorků.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut.
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 5 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úprav.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 2D 0 0,28 10^9/l
3D 2T 0 0,27 10^9/l
2T 1D 4T 2D 0 0,22 10^9/l
1M 2M 30D 0 0,09 10^9/l
3M 5M 28D 0 0,06 10^9/l
5M 29D 2R 0 0,14 10^9/l
2R 1D 6R 0 0,06 10^9/l
6R 1D 12R 0 0,04 10^9/l
12R 1D 18R 0 0,03 10^9/l
18R 1D 99R+ 0 0,09 10^9/l
Zdroj referenčních mezí:
Customer information: Paediatric reference interval on the Sysmex XE-2100 haematological analyzers, 02/2010, Rolf Hinzmann, MD, PhD/Medical&Scientific Services, No: 100202-RHI


Poznámka:
Hodnota IG = promyelocyty + myelocyty + metamyelocyty