Hemoglobin kvantitativně ve stolici
Hemoglobin (hmot. obsah) (Stolice; hmot. obsah [µg/g] *)


Odběr do: Plast, s ředícím pufrem (stolice na OK)
Materiál: Stolice
Maximální doba doručení do laboratoře: 7 [den] při 4 °C

Upozornění k odběru:
Laboratoř přijímá vzorky odebrané do zkumavek určených na odběr stolice pro stanovení hemoglobinu ve stolici - OC-Auto Sampling Bottle.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr stolice na FOBStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 7 [den]
při 4 - 8°C: 14 [den]
Poznámka ke stabilitě:
Zdroj informace o stabilitě - příbalový leták reagencie.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Vzorek je nutné po přijetí do laboratoře zvortexovat.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 15 µg/g
Zdroj referenčních mezí:
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK (ÚLBLD), Příbalový leták reagencie