Polymorfonukleáry%_Body fluid
Neutrofily (Leukocyty (nespecif. tekutina); num. poměr [1] fotoopt. (laser))


Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Materiál: Nespecifikovaná tekutina
Maximální doba doručení do laboratoře: 60 [minuta] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odběr materiálu se provádí do sterilní zkumavky. V případě hemoragické tekutiny se odběr provádí do zkumavky s antikoagulačním činidlem K3EDTA.
Materiál ihned transportovat do laboratoře (nutno vyšetřit co nejdříve po odběru), jinak dochází k rozpadu buněčných elementů.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné vzorek řádně promísit. V případě výskytu pevných částic je nutné tyto částice odseparovat před vložením do analyzátoru.
Informace k metodě:
Referenční meze - WBC BF