eGFR (CKD-EPI)_Pt(ledviny)
eGFR (CKD-EPI kreat.) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] výpočet)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Potřebné vstupní údaje: kreatinin v séru enzymově (µmol/l), věk (roky) - pro dospělé od 18 let, pohlaví.
Výpočtové metody pro eGF vycházející ze stanovení sérového kreatininu je možno užít jen za podmínek stabilizované plazmatické koncentrace kreatininu. Při náhlých změnách renálních funkcí jsou nepoužitelné.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1,00 1,5 ml/s/1,73 m2
Hodnota menší než 1,0 je považována za hodnotu patologickou. Hodnoty 1,0 - 1,5 je nutno hodnotit indivuduálně ve vztahu ke klinickému obrazu. U vypočtených hodnot vyšších než 1,5 ml.s-1.1,73 ml-2 se doporučuje uvádět hodnotu >=1,5.
Zdroj referenčních mezí:
Převzato od: Levey AS, Stevens LA, Schmid CH et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med 2009, 150, p.604–612.
Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k vyšetřování glomerulární filtrace, Klinická biochemie a metabolismus 3/2014Poznámka:
K výpočtu je vhodné využít kalkulátor.
Různé úpravy CKD EPI pro bílou populaci (výsledky v ml/s/1,73m2)
Ženy
S-Kreatinin =<62 µmol/l
GFR = 144 × (Scr/62)(EXP-0.329) × (0.993)Age(EXP 0,0167)
S-Kreatinin>62 µmol/l
GFR = 144 × (Scr/62)(EXP-1.209) × (0.993)Age(EXP 0,0167)

Muži
S-Kreatinin=<80 µmol/l
GFR = 141 × (Scr/80)(EXP-0.411) × (0.993)Age(EXP 0,0167)
S-Kreatinin>80 µmol/l
GFR = 141 × (Scr/80)(EXP-1.209) × (0.993)Age (EXP 0,0167)

Informace k metodě:
eGFR