Clear. kreatininu odhad_LM (Lund-Malmö)
Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] vzorec 7)Upozornění k odběru:
Potřebné vstupní údaje: kreatinin v séru enzymově (µmol/l) - rozmezí 45 - 545 µmol/l, věk (roky) - od 1 roku do 85 let, pohlaví.
Výpočtové metody pro eGF vycházející ze stanovení sérového kreatininu je možno užít jen za podmínek stabilizované plazmatické koncentrace kreatininu. Při náhlých změnách renálních funkcí jsou nepoužitelné.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!Stabilita po preanalytické úpravě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1,00 1,50 ml/s
Hodnota menší než 1,0 je považována za hodnotu patologickou. Hodnoty 1,0 - 1,5 je nutno hodnotit indivuduálně ve vztahu ke klinickému obrazu. U vypočtených hodnot vyšších než 1,5 ml.s-1.1,73 ml-2 se doporučuje uvádět hodnotu >=1,5.
Zdroj referenčních mezí:
Národní číselník laboratorních položek 02.36.01
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi - verze 11 (březen 2012)
Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k vyšetřování glomerulární filtrace, Klinická biochemie a metabolismus 3/2014Poznámka:
Určeno pro rovnici Lund Malmö.
S-CREA<150 µmol/l
eGF = EXP((4,62-0,0112*S-CREA)-0,0124*věk+0,339*(LN(věk))-0,226*pohlaví)/60
S-CREA>150 µmol/l
eGF = EXP((8,17+0,0005*S-CREA-1,07*LN(S-CREA))-0,0124*věk+0,339*LN(věk))-0,226*pohlaví)/60