Nezralá frakce trombocytů (IPF%)
Trombocyty (nezralá frakce) (Trombocyty (krev); num. podíl [%] fotoopt. (laser))


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 5 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.


Zdroj referenčních mezí:
MALTE, Cremer. The immature platelet fraction (IPF) in neonates. Diagnostic Perspectives. s. 7. Dostupné z: http://www.sysmex.com.tr/fileadmin/media/f100/Diagnostic_Perspectives/Cremer_DiagPersp_Vol1_36-42.pdfPoznámka:
Parametr IPF kvantifikuje frakci mladých trombocytů vztaženou k celkovému počtu PLT.
Informuje o trombopoéze. Umožňuje předpovídat obnovení produkce KD o 1-2 dny dříve než počet Plt. Usnadňuje rozhodnutí o podání trombokoncentrátu. Využívá se např. při sledování reakce kostní dřeně na septický stav, přihojení štěpu BMT/PBSCT, predikci restituce dřeně po chemoterapii.
Informace k metodě:
Krevní obraz