HBsAg konfirmace_S
HBsAg konfirmace (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Stabilita po preanalytické úpravě:

Zdroj referenčních mezí:
Roche - firemní návody pro stanovení na analyzátorech Cobas e 601/602

Informace k metodě:
Diagnostické markery virové hepatitidy B