D Dimery
D Dimery (FEU) (P; % [µg/l] *)


Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku (akceptována je odchylka ± 10%).
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 1 hodina.Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 4 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Uvedená stabilita je pro primární vzorek


Pro vyloučení plicní embolie u pacientů nad 50 let lze použít věkově závislé cut-off. Jeho základní hodnota je 500 ug/l FEU pro věkovou skupinu do 50 let a s každým dalším rokem věku se zvyšuje o 10 ug/l až do 80 let.
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP: Doporučená referenční rozmezí pro koagulační stanovení - děti + dospělí
verze 7 z 20.12.2018

(Pato)fyziologická zvýšení:
K jeho zvýšení dochází při žilní trombóze a plicní embolii, současně ale i po rozsáhlejších úrazech, operacích, při popáleninách, zánětech a u některých nádorových onemocnění. Vyšší D-dimer bývá rovněž v těhotenství, zejména v jeho druhé polovině.
Interference:
Chylozita vzorku způsobuje falešně nízké hodnoty.

Poznámka:
D-dimery jsou konečným produktem štěpení stabilizovaného fibrinu plazminem (kovalentní vazba mezi D-doménou není štěpitelná plazminem). Jejich přítomnost svědčí o aktivaci koagulace a fibrinolýzy. D-dimer slouží jako marker trombofilních stavů. Jeho hladina odráží aktuální aktivaci systému in vivo a není produkována ex vivo. Biologický poločas in vivo je 4-6 hodin. Laboratorní průkaz D-dimeru je přímým důkazem štěpení nerozpustného fibrinu. V průběhu antikoagulační terapie heparinem při TEN umožňuje stanovení D-dimerů monitorovat vývoj a prognózu trombózy, snížení odráží kvalitu endogenní trombolýzy.