NT-proBNP (hmotnostní koncentrace)_S,P
NT-proBNP* (S; % [ng/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Indikační omezení - kardiolog
Omezení frekvencí - 2/rok
Vzorky by neměly být odebrány pacientům podstupujícím léčbu s vysokými
dávkami biotinu (tj. > 5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podáné
poslední dávky biotinu.


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 3 [den]
při 4 - 8°C: 6 [den]
při -20°C: 2 [rok]
Poznámka ke stabilitě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:Rozhodovací limity (cut-off), interpretace výsledků:
Symptomatičtí nemocní, podezření na chronické srdeční selhání (CHF): cut-off 125 ng/l bez ohledu na pohlaví a věk.
Hodnoty <125 ng/l s velkou pravděpodobností vylučují CHF.
ROC analýza při hodnotě cut-off 125 ng/l vykazuje senzitivitu 88 %, specifičnost 92 %, negativní prediktivní hodnotu (NPV) a pozitivní prediktivní hodnotu (PPV) 96,7 % a 80,6 %.
Akutní příznaky, podezření na akutní srdeční selhání (AHF):
Optimální cut-off pro vyloučení AHF: 300 ng/l bez ohledu na pohlaví a věk
Cut-off pro potvrzení AHF:
450 ng/l pro věk < 50 let
900 ng/l pro věk 50-75 let
1800 ng/l pro věk > 75 let
Hodnoty NT-proBNP musí být interpretovány ve spojení s anamnestickými údaji, klinickým vyšetřením a ostatními nálezy.
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - příbalový leták pro analyzátory Atellica


Interference:
Léky:
In vitro testy byly prováděny na 51 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference.