Distribuční šíře trombocytů (PDW-SD)
Trombocyty (PDW-SD) (Trombocyty (krev); Směrodatná odchylka [fl] *)

Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chyb

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
15R 99R+ 9 17 fl
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP:
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF u dětí - verze 3 - platná od 4.5.2018
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF dospělých - verze 2 - platná od 1.3.2015

Poznámka:
Význam zkratky: Platelet Distribution Width
Jedná se o parametr Plt odvozený z křivky rozložení trombocytů dle velikosti. Je to indikátor variability velikosti Plt, informuje o anizocytóze Plt.

Informace k metodě:
Krevní obraz