Troponin T ultrasenzitivní_S,P (cTnT hs - high sensitiv
Troponin T ultrasenzitivní (S; % [ng/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Možno použít zkumavky se separačním gelem. Zabránit hemolýze.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 24 [hodina]
při -20°C: 1 [rok]
Poznámka ke stabilitě:
Zamrazit jen jednou.


Zdroj referenčních mezí:
Roche - příbalový leták stanovení na analyzátorech Cobas e 601/602


Interference:
Hemolýza:
Hemolýza vadí - analytická interference. Získané výsledky mohou být falešně nižší.
Léčiva:
In vitro testy byly prováděny na 52 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference.

Poznámka:
Referenční meze stanoveny jako 99.percentil hodnot hsTnT referenčního souboru zdravých osob = 14 ng/l