Troponin I ultrasenzitivní_S
Troponin I ultrasenzitivní (S; % [ng/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Možno použít zkumavky se separačním gelem. Zabránit hemolýze.
Při odběru série vzorků od jednoho pacienta se doporučuje použití jednoho typu vzorku (buď plazmy s heparinem lithným, nebo séra).

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 24 [hodina]
při -20°C: 40 [den]
Poznámka ke stabilitě:
Vzorky mrazit pouze jednou.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
F 15R 99R+ <34 ng/l
M 15R 99R+ <53 ng/l
Pro interpretaci výsledků je ve FNKV používán 3-hodinový HighSTEACS protokol.
Zdroj referenčních mezí:
Příbalový leták reagencie


Interference:
Hemolýza vadí - analytická interference. Získané výsledky mohou být falešně nižší.