Antitrombin (anti-Xa aktivita)
Antitrombin (anti-Xa aktivita) (P; Relativní arbitrární aktivita [%] abs. spektrofot. kin.)


Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku (akceptována je odchylka ± 10%).
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 1 hodina.
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 4 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Uvedená stabilita je pro primární vzorek


Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP: Doporučená referenční rozmezí pro koagulační stanovení - děti + dospělí
verze 7 z 20.12.2018

Analytické zvýšení
U pacientů, kteří užívají léčiva skupiny xabanů, tedy příme inhibitory faktoru X např.: rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) a jiné.
(Pato)fyziologická snížení:
Snížené množství antitrombinu bývá při jeho nízké produkci v játrech (jaterní onemocnění), při zvýšené spotřebě (DIC, rozsáhlé trombózy). Antitrombin se může ztrácet do tělesných tekutin (nefrotický syndrom, exsudativní enteropatie), k mírnému poklesu dochází i při léčbě heparinem. Vrozený deficit je vzácný, pacienti s poklesem hladiny pod 50% věkové normy mají často trombózy již v mladém věku, homozygotní forma je téměř vždy neslučitelná se životem.

Poznámka:
Antitrombin je alfa2-glykoprotein o MW 58-65 kDa syntetizovaný v játrech. Působí jako přirozený inhibitor trombinu a faktoru Xa, méně již ovlivňuje XIa, XIIa, plazmin a kalikrein. Tvoří ireverzibilní komplex s trombinem a ostatními serinovými proteázami. Sám je schopen pomalé inhibice, ale jeho inhibiční aktivita se výrazně zesiluje v přítomnosti heparinu. Zasahuje i do regulace systému komplementu.