Protrombinový test směs 4N+1P_P(pacient)+P(referenční)
Protrombinový test směs 4N+1P (P(pacient)+P(referenční); čas [s] koagulace (opticky))


Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku (akceptována je odchylka ± 10%).
Pokyny k transportu
V případě doručení vzorku do laboratoře 2-4h po odběru, laboratoř negarantuje validitu výsledku. Při doručení 4 a více hodin po odběru, laboratoř materiál nezpracovává z důvodu stability.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Poznámka k době odezvy:
Toto vyšetření je nutno objednat v laboratoři na lince 2294. Materiál musí být do laboratoře z důvodů inkubace dodán v dopoledních hodinách .
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 4 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Uvedená stabilita je pro primární vzorek


Zdroj referenčních mezí:
http://practical-haemostasis.com/Screening%20Tests/aptt.html
Manuál ke koagulometru Sysmex CS-5100 - grafické hodnocení


Poznámka:
Tento test se provádí pouze při prodloužení PT-R >1,2 . Tyto testy umožňují odlišit, zda je prodloužení času koagulace způsobené defektem faktorů nebo přítomností inhibitoru. Sleduje se korekce prodloužených časů pacientovy plazmy ve směsi s normální plazmou (1+4, 1+1, 4+1) před a po 2 hod inkubaci při 37 °C.
Hodnocení: Pokud se prodloužení koriguje - jedná se o defekt faktorů (vrozený nebo získaný). Pokud se prodloužení nekoriguje - přítomnost inhibitoru (specifického, nebo nespecifického). Specifický inhibitor je časově závislý a této skutečnosti se využívá k jeho průkazu. Za průkaz spec. inhibitoru se považuje - příměs 1/5 pacientovy plazmy výrazně prodlužuje čas normálu (s časem toto prodloužení roste). Příměs 1/5 normální plazmy v plazmě pacienta nezpůsobí korekci.
Interpretace: Slovní hodnocení
Další informace:

Interpretace směsných testů:

Grafické vyhodnocení:

 

výpočet Rösnerova indexu

ICA (Rösner index) = (směs 1/1 – N) / P*100

Hodnota ICA

Interpretace

< 12

jasná korekce

12 – 15

nejasný

>15

LA

 

Výpočet % korekce

% korekce = (P – (1N+1P) / P – N) *100

Před inkubací

Po inkubaci

Interpretace

≥50%

>10%

Deficit faktoru

<50%

>10%

Mírný deficit faktoru

≥50%

≤10%

Inhibitor faktoru

<50%

≤10%

Lupus antikoagulans

Zdroj: http://practical-haemostasis.com/Screening%20Tests/a ptt.html